Ligne Bois Asbl

Ligne Bois is een organisatie voor informatie en animatie van de houtsector in Wallonië. Ze heeft de opdracht om het gebruik van hout in de bouw te bevorderen.

Onze rol bestaat erin om beroeps, voorschrijvers, administraties en particulieren te informeren over de troeven van hout en om ze aan te sporen om dit materiaal toe te passen in hun bouw- en inrichtingsprojecten.

Om de technieken voor de toepassing van het materiaal hout te promoten - zowel voor nieuwbouw als voor renovaties en binnen- of buiteninrichting - bieden wij de beroeps een hele waaier van activiteiten en middelen aan: bedrijfsbezoeken, bezoeken aan bouwplaatsen en sites, themalezingen, promotionele en didactische publicaties, praktische opleidingen, enz.

Ligne Bois is daarnaast een vakvereniging van architecten- en studiebureaus, bedrijven uit de houtbouwsector en ontwerpers. In dat kader zien wij er op toe om de leden-bedrijven volop in de kijker te plaatsen en de uitwisselingen tussen beroeps te bevorderen. Daarvoor kan Ligne Bois putten uit haar kennis van de sector en uit de deskundigheid van haar medewerkers op het gebied van communicatie, animatie en organisatie van evenementen.

Contact: 

Aurore LEBLANC, coordinatrice

Ligne Bois Asbl
Rue Nanon, 98
5000 Namur

al@lignebois.be

+32 (0)81 39 06 46

Website: