Message d'avertissement

JQuery Cycle must be installed in order to run the slideshow. Please go to Status Report for instructions.

Image: 
  • 20 sep, 2021

Informations techniques Description

Beschrijving, voordelen en plaatsingstechnieken voor pleisters op basis van leem.

Het document kan je hier inkijken.


Image: 
  • 20 sep, 2021

Informations techniques Description

De verschillende toepassingen van hennep in de ecologische bouwsector.

Het document kan je hier inkijken.


Image: 
  • 20 sep, 2021

Informations techniques Description

Complementariteit van houtbouwsystemen met bio-ecologische isolatiematerialen.

Het document kan je hier inkijken.


Image: 
  • 20 sep, 2021

Informations techniques Description

Description, avantages et techniques de pose des enduits à base d’argile.

Le document peut être consulté ici.


Image: 
  • 20 sep, 2021

Informations techniques Description

La complémentarité des systèmes constructifs en bois avec différents matériaux isolants biosourcés.

Le document peut être consulté ici.


Image: 
  • 20 sep, 2021

Informations techniques Description

Les différents usages du Chanvre dans l’éco-construction.

Le document peut être consulté ici.


Image: 
  • 20 sep, 2021

Informations techniques Description

Spécificités techniques, règlementaires et organisationnelles d’un projet de construction en paille.

Le document peut être consulté ici.


Image: 
  • 20 sep, 2021

Informations techniques Description

Dit 25 bladzijden tellende document geeft een korte voorstelling van de bestaande oplossingen en verzamelt tips en voorbeelden van clausules in lastenboeken voor de integratie van bio-ecologische materialen en good practices om de orders te vergemakkelijken. Het document, dat momenteel wordt nagelezen, zal eind mei 2021 online worden geplaatst op de website van het project en zal via de communicatiekanalen van de partners verspreid worden.


Image: 
  • 20 sep, 2021

Informations techniques Description

Après une rapide présentation des solutions existantes, ce document de 25 pages a pour objectif de rassembler des conseils et exemples de clauses dans les cahiers de charges pour l’intégration des biosourcés et des retours d’expérience afin d’en faciliter la commande. En cours de relecture, le document fera l’objet d’une publication numérique définitive fin mai 2021 sur le site du projet et via les communications des partenaires.

Pages