Message d'avertissement

JQuery Cycle must be installed in order to run the slideshow. Please go to Status Report for instructions.

Image: 
  • 20 sep, 2021

Informations techniques Description

Beschrijving, voordelen en plaatsingstechnieken voor pleisters op basis van leem.

Het document kan je hier inkijken.


Image: 
  • 20 sep, 2021

Informations techniques Description

Description, avantages et techniques de pose des enduits à base d’argile.

Le document peut être consulté ici.


Image: 
  • 20 sep, 2021

Informations techniques Description

Dit 25 bladzijden tellende document geeft een korte voorstelling van de bestaande oplossingen en verzamelt tips en voorbeelden van clausules in lastenboeken voor de integratie van bio-ecologische materialen en good practices om de orders te vergemakkelijken. Het document, dat momenteel wordt nagelezen, zal eind mei 2021 online worden geplaatst op de website van het project en zal via de communicatiekanalen van de partners verspreid worden.


Image: 
  • 20 sep, 2021

Informations techniques Description

Après une rapide présentation des solutions existantes, ce document de 25 pages a pour objectif de rassembler des conseils et exemples de clauses dans les cahiers de charges pour l’intégration des biosourcés et des retours d’expérience afin d’en faciliter la commande. En cours de relecture, le document fera l’objet d’une publication numérique définitive fin mai 2021 sur le site du projet et via les communications des partenaires.


Image: 
  • 03 sep, 2020

Fiches technico-commerciales

Présentation de matériaux biosourcés fabriqués en Belgique, Hauts de France et Grand Est (Marne et Ardennes uniquement)

Briques réfractaires - Lebailly SA (Hautrage - BE)

Pavés d'Hautrage - Lebailly SA

Grès d'Hautrage - Lebailly SA


Image: 
  • 24 mai, 2019

Informations techniques Description

L’ARGILE COMME MATÉRIAU DE CONSTRUCTION


Image: 
  • 17 jan, 2019

Informations techniques Description


Image: 
  • 20 déc, 2018

Informations techniques Description

Op donderdag 6 december 2018 organiseerden de partners van het Interreg project Bâti C² de 4de editie van de vakbeurs: 'rencontres régionales de la construction paille'.
Het evenement was een succes met 111 deelnemers uit de verschillende regio's. Tijdens het evenement vond de prijsuitreiking plaats van de 1e interregionale wedstrijd voor gebouwen gerealiseerd met lokale bio-ecologische bouwmaterialen.


Image: 
  • 08 juin, 2018

Informations techniques Description

Leem is een grondstof die lokaal voorradig is waarvan bij de ontginning van het product het natuurlijk milieu niet wordt aangetast. Leem kan worden gebruikt in ongebakken toestand, zonder te branden en met beperkte transportkost. Hierdoor heeft leem een zeer lage energie inhoud.

Doordat de toestand van leem reversibel is (plastisch/nat naar hard/droog) kan het materiaal hergebruikt worden en is er bij afbraak geen belasting voor het milieu. Leem heeft goede thermische en vochtregulerende eigenschappen en is perfect dampopen.