15 december 2020: regionale strobouwvergaderingen

Zeer rijke uitwisselingen met professionals tijdens deze 2020-editie georganiseerd in webinar-formaat.

Elk jaar organiseert CD2E deze bijeenkomsten die ook een langverwachte gelegenheid zijn voor uitwisselingen tussen alle professionals van de sector: van de architect tot de ambachtslieden, langs alle andere beroepen die betrokken zijn bij deze constructieve technieken die de wind hebben. .

Le 15 décembre 2020: rencontres régionales de la construction paille

Des échanges très riches avec les professionnels lors de cette édition 2020 organisée sous format webinaire.

Tous les ans le CD2E organise ces rencontres qui sont aussi une occasion très attendue pour des échanges entre tous les professionnels de la filière : de l’architecte aux artisans en passant par tous les autres corps de métiers concernés par ces techniques constructives qui ont le vent en poupe.

Formation Construction paille et chanvre

Le jeudi 12 mars 2020, les partenaires d'Interreg Bâti C² ont organisé une formation professionnelle pour la construction en paille et chanvre.

Nous avons visité Paille-Tech et Isohemp où nous avons appris les astuces du métier concernant la construction avec de la paille et du chaux chanvre.

Inleefdag studenten - Howest HBO5 Graduaat Bouwkundig Tekenen2

Op maandag 23 september organiseerde Acasus, Provinciaal centrum duurzaam bouwen in samenwerking met Howest HBO5 een inleefdag voor de studenten Graduaat Bouwkundig Tekenen. Interreg Bâti C² was van de partij met de Airstream aanhangwagen en we gaven een presentatie over Circulair bouwen met materialen uit de Korte Keten! Na de presentatie brachten we een bezoek aan de werf van het nieuw Provinciaal centrum Duurzaam Bouwen, waarvan het gedeelte nieuwbouw is opgericht in CLT en het gedeelte renovatie zal worden uitgevoerd met biobased materials.

 

Inleefdag studenten - Howest HBO5 Graduaat Bouwkundig Tekenen

Op maandag 23 september organiseerde Acasus, Provinciaal centrum duurzaam bouwen in samenwerking met Howest HBO5 een inleefdag voor de studenten Graduaat Bouwkundig Tekenen. Interreg Bâti C² was van de partij met de Airstream aanhangwagen en we gaven een presentatie over Circulair bouwen met materialen uit de Korte Keten! Na de presentatie brachten we een bezoek aan de werf van het nieuw Provinciaal centrum Duurzaam Bouwen, waarvan het gedeelte nieuwbouw is opgericht in CLT en het gedeelte renovatie zal worden uitgevoerd met biobased materials.

 

Journée découverte pour les étudiants d’Howest HBO5, Graduat en dessin de construction

Le lundi 23 septembre, le centre provincial pour la construction durable Acasus a organisé, en collaboration avec Howest HBO5, une journée découverte pour les étudiants en graduat en dessin de construction. Interreg Bâti C² était de la partie avec la caravane Airstream et nous avons donné une présentation sur la construction circulaire avec des matériaux issus de circuits courts !

Pages